Hy Lạp – Đất Nước Của Thần Thoại & Những Điều Kỳ Diệu

Thưở nhỏ, tôi biết đến đất nước Hy Lạp qua những câu truyện thần thoại về 12 vị thần trên đỉnh Olympus –  Zeus là vị thần đã tạo nên thế giới cùng với nữ hoàng Hera, thần chiến tranh Hades, nữ thần tình yêu Aphrodites, …

Read More