hieu-suat-lam-viec-tu-xa

Coliving Space

Mô hình chia sẻ không gian sống – co-living là một dạng thức hoạt động cộng đồng có ý thức, một giải pháp chia sẻ nơi ở với những cá nhân đang chia sẻ cùng lý tưởng. Điều này có thể chỉ đơn thuần là cùng nhau tham gia một bữa ăn và thảo luận trong không gian sinh hoạt chung, hay cũng còn phát triển thành không gian làm việc chung và sự đồng lòng hướng tới một lối sống bền vững hơn.

Tại phòng nghiên cứu, chúng tôi tin tưởng rằng ‘không gian sống chung là bất cứ không gian sống tập thể nào cũng có thể cải thiện chất lượng sống cho từng cư dân của quần thể đó. Vì bản chất cốt lõi của mô hình sắp xếp lối sống này liên quan đến việc tập hợp các nguồn lực, và tính gắn kết cộng đồng, mở ra rất nhiều lợi ích cho các thành viên, gồm có sự thoải mái, khả năng chi trả vài tinh thần xã hội cao hơn. Hình thức sống chia sẻ này không chỉ là mô hình nhà ở mà còn là giải pháp nhân khẩu học đang phát triển thực sự hiệu quả, đáng được lưu tâm.

Chia sẻ không gian sống và các lợi ích kinh tế sâu rộng là biểu hiện của sự dịch chuyển văn hóa. Thế hệ Millennials (thế hệ được sinh ra những năm 1980 – 2000 trong thời đại số hóa), lực lượng nhân khẩu học tiêu dùng lớn nhất hiện nay, hình thành đặc điểm mới trong chủ nghĩa tiêu dùng, bởi họ tin rằng “quyền truy cập không phải quyền sở hữu”. Chúng ta hôm nay coi trọng các giá trị trải nghiệm hơn sự sở hữu vật chất và hình thức tiêu dùng hữu hình, điều này đang tạo điều kiện hình thành các mô thức chia sẻ trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả nhà ở. ”Nhà tin tặc” hay “công xã” hay bất cứ tên gọi nào được ưa chuộng cho ngôi nhà của một số lượng dân cư đông đào, sẽ trở nên phổ niên khi thế hệ millennials tiếp tục ‘’xê dịch’ tới các khu đô thị đắt đỏ. Các công ty khởi nghiệp đang trong quá trình cải tổ thương hiệu cho nhiều ngôi nhà ở trở thành không gian sống chung – ‘’co-living”.

Tham khảo: 

About Admin

Hương Nguyễn Posted on

Hương Nguyễn là nhà sáng lập ra trang blog Du Lịch Chậm