Remote Team’s Culture  –  Làm giàu văn hóa cho nhóm làm việc từ xa

Trong bối cảnh làm việc từ xa không còn chỉ trở thành giải pháp mà còn là the new normal – điều bình thưởng mới được thiết lập trong lối sống của hầu hết tất cả mọi người – điều mà trước nay chỉ các ‘’du …

Read More
cong-dong-lam-viec-tu-xa

Remote Community – cộng đồng nào cho người làm việc từ xa mùa corona?

Hãy biến thời gian ‘cách ly” mùa dịch Corona này trở nên lý tưởng để phát triển các kĩ năng và việc xây dựng cộng đồng của của các “”du mục số”” trở nên lớn mạnh, ý nghĩa và thú vị. Nhờ đó chúng ta …

Read More